Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: Дизайн (список заголовков)
16:38 

Раскраска Божья коровка семиточечная.

sine ira et studio
Она же Seven-spot ladybird, она же Coccinella septempunctata.Энтомология. ** цитатаЭнтомология (от греч. έντομον — насекомое и λόγος — слово, учение) —раздел зоологии, изучающий насекомых. Поскольку разнообразие насекомыхочень велико (более 1 миллиона видов), то и их значение и числоспециалистов их изучающих весьма велико.-------- конец цитатыисточник - Википедия.

раскраска Божья коровкаРисунок контурный и цветной для распечатки, раскрашивания и изучения.
А также подборка фото от Иулии с фотографиями замечательных божьих коровок.Contour and color drawings of a ladybug for children free of charge at raskraska.ru.Los dibujos de contorno y color de una mariquita para los niños de forma gratuita en raskraska.ru.Els dibuixos de contorn i color d'una marieta per als nens de forma gratuïta a raskraska.ru.Contorno e disegni a colori di una coccinella per i bambini gratuitamente presso raskraska.ru.Contour et de dessins en couleur d'une coccinelle pour les enfants gratuitement à raskraska.ru.Kontur og farge tegninger av en ladybug for barn gratis på raskraska.ru.Contour og lita teikningar af ladybug fyrir börn ókeypis á raskraska.ru.Kontur og farve tegninger af en ladybug for børn gratis på raskraska.ru.Kontur och ritningar färg på en nyckelpiga för barn gratis på raskraska.ru.Kontur-und Farb-Zeichnungen, die ein Marienkäfer für Kinder kostenlos bei raskraska.ru.

@темы: art, cartoon, design, for kids, free, ladybird, picture, raskraska, арт, божья коровка, дизайн, для детей, картинка, картинки, раскраска, раскраски, рисунки, рисунок

02:01 

Общежитие или квартира? Мини-исследование.

sine ira et studio
Как? Квартира? Для москвичей это очень, очень дорогое удовольствие... Увы...---------- цитатаКогда "достанет" общага, или Студент и отдельная квартираОтдельную квартиру можно обставить по своему вкусу, но не у всякогостудента найдутся на это средства. Там можно делать все, что душеугодно, но не с кем чаевничать на кухне. "За" и "против" отдельногожилья в Германии.Кто, будучи студентом, хотя бы раз не мечтал о такой роскоши, какотдельная квартира? Тем более, если ты уже вдоволь нажился в общежитияхили - если говорить непосредственно о Германии - сравнительнораспространенных здесь студенческих коммуналках ( Wohngemeinschaft )?

Надоело отчитываться обо всем перед соседями? - Перебирайся в квартиру!"Сразу после приезда в Германию я поселилась в общежитии. Поначалу былоочень весело, потому что у нас жили студенты из разных стран. Но где-тогода через полтора захотелось больше личной жизни, надоело объяснятькаждому, почему я сегодня готовлю яичницу, а не яйца всмятку", -вспоминает Анастасия Мартынова, аспирантка Боннского университета.Сегодня Настя может делать хоть гоголь-моголь - по три раза на день,если вздумается, - ведь с недавних пор она стала обладательницейотдельного жилья.А ты составил список критериев?Однако чтобы сполна насладиться комфортом собственной квартиры,необходимо заранее решить для себя, чего конкретно ты хочешь ототдельного жилья, считает Настя. "Для меня было важно иметь возможностьнормально готовить, - приводит пример аспирантка. - Поэтому квартирыбез встроенной кухни я вычеркивала из списка сразу".Существует множество факторов, о которых следует подумать, прежде чемприступать к поиску отдельной квартиры: удаленность от университета,наличие в непосредственной близости остановок общественного транспортаи магазинов, шумность улицы, на которой расположено жилье. Однако,прежде всего, необходимо хорошенько взвесить собственные финансовыевозможности, ведь отдельная квартира в Германии обходится на порядокдороже, чем комната в общежитии или в студенческой коммуналке. Заотдельное жилье со всеми расходами, включая телефон и интернет, Настяплатит 390 евро в месяц.Требования и подводные камниКак правило, при сдаче жилья в Германии от будущего квартиросъемщикапотребуют предъявить определенные документы. "В первую очередь,владелец квартиры потребует паспорт, - уточняет Юрген Бехер (JürgenBecher), глава объединения квартиросъемщиков в Кельне. - Кроме того,необходимо представить справку с места учебы".Третий обязательный пункт, по его словам, - это финансовоепоручительство родителей. Вместо него могут потребовать залог, размеркоторого обычно равен трехмесячной квартирной плате. Юрген Бехерподчеркивает, что для иностранных студентов действуют те же правила,что и для немецких, то есть никто не вправе требовать от иностранцевбольшего.Тепло или холодно?

За комфорт в собственной квартире придется заплатить чуть дорожеСнимая квартиру в Германии, необходимо учитывать, что здесь существуютдва понятия для обозначения квартплаты. Квартплата без учетакоммунальных услуг, по-немецки "Kaltmiete" (дословно - "холоднаяквартплата";); и квартплата, в которую входят коммунальные услуги,по-немецки "Warmmiete" (дословно - "теплая квартплата";). В коммунальныеуслуги обычно входит плата за свет, горячую и холодную воду, отопление,а в отдельных случаях также за вывоз мусора, эксплуатацию канализации,страхование от пожара и другие расходы. Помимо этого каждомуквартиросъемщику самому придется позаботиться о подключении к телефонуи интернету.По словам Юргена Бехера, особенно осторожным следует быть при съемежилья с "холодной квартплатой": некоторые владельцы квартир, по егословам, сознательно занижают сумму потенциальных коммунальных расходов.Чтобы сориентироваться, во что "выльются" квартиросъемщику коммунальныеуслуги, специалист рекомендуют применять простую формулу: количествоквадратных метров жилья, помноженное на 2,5 евро, - равно сумма будущихкоммунальных услуг."Скажем, я студент и хочу снять квартиру площадью в 30 квадратныхметров. Тогда в месяц за коммунальные услуги мне придется платитьпримерно 75 евро. Поэтому следует насторожиться, если хозяин квартирыутверждает, что стоимость коммунальных услуг составляет где-то 40 евров месяц. Это значит, что в конце года мне будет предъявлен счет кдоплате на кругленькую сумму", - предупреждает специалист.Всему свое время, отдельной квартире - тоже

Для старта в Германии общежитие - все же подходящий вариантНастя предупреждает еще об одной неизбежной статье расходов: вбольшинстве случаев в Германии квартиры сдаются без мебели. Поэтомупридется покупать буквально все: на чем спать, есть, куда складыватьвещи и прочее. Однако в обставленной по собственному вкусу квартиречувствуешь себя гораздо комфортнее, и работается в ней гораздоэффективнее, утверждает аспирантка Боннского университета.Несмотря на множество очевидных преимуществ, Настя не рекомендуетновоприбывшим студентам сразу перебираться в отдельное жилье. "Я могупосоветовать тем студентам, которые только приезжают в Германию,сначала в любом случае поселиться в общежитии. Это помогаетинтегрироваться в немецкое общество и студенческую жизнь", - утверждаетона.И только через какое-то время, когда вы уже ориентируетесь в городе, изнаете, в каком из его районов вам хотелось бы жить, можно, по мнениюНасти, приступать к поиску отдельной квартиры. "Это позволить избежатьошибок, которые будут стоить много денег и неприятных эмоций", -заключает аспирантка из России.Автор: Ольга Сосницкая

Редактор: Юлия Сеткова
]РЕМОНТ ДЕТСКИХ КОМНАТ К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ ОТ REMGRANDПОЛНЫЙ СПЕКТР РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ РЕБЕНКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ. ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ.Ремонт Ремгранд


@темы: remgrand, архитекутра, дизайн, интерьер, интерьеры, проектирование интерьера, ремгранд, ремонт квартир, сделать ремонт

01:01 

Free French ABC book for children. Французская азбука. Буква с картинкой.

sine ira et studio
Free for children. Бесплатно для детей.
Девятнадцатая буква французского алфавита - S. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.

Буква S - девятнадцатая буква французского алфавита.

Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )
и диакритические знаки.

The letter S - the nineteenth letter of the French
alphabet.

The French alphabet is used 26 pairs of Latin
letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

french abc

СМОТРЕТЬ ДЕВЯТНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: французский язык, французская азбука, флэшки, флешки, рисунок, рисунки, раскраска, подготовка к школе, картинки, картинка, для детей, бесплатно, азбуки, азбука, Увлечения, Портфолио, Креатив, Интересности, Дизайн, raskraska, free, for kids, abc book

17:59 

Картина на стене. The picture on the wall.

sine ira et studio
Magyar Köztársaság, Miskolc. Мишкольц картинки )))Радостная картина с Солнцем вместо окна или просто так... Все одно - мне нравится.путешествие в МишкольцКартина на стене.A kép a falon.The picture on the wall.Bildet på veggen.Billedet på væggen.Bilden på väggen.

@темы: art, creative work, design, hungary, magyar, miskolc, travel, арт, архитектура, венгрия, дизайн, дом, креатив, мишкольц, путешествие, путешествия

16:07 

Random street photo. Slovenska. Белая туника и джинсы.

sine ira et studio
Случайные фото. Прешов, Словакия, 24 июня 2009 года. Уличная мода в

Прешове. Девушка одета в джинсы, белую тунику, черные замшевые туфли

без каблуков, кожаная сумка при ней.Случайные фотоzoom Random photo, увеличить фото
Náhodné fotografie. Prešov, Slovenská republika, 24 júna 2009. Street

fashion v Prešove. A dívka oblečená v džínsoch, biele šaty, čierne

topánky s podpätkami semiš, kožené puzdro s ním.Random photos. Presov, Slovakia, 24 June 2009. Street fashion in

Presov. A girl dressed in jeans, a white tunic, black suede shoes with

heels, leather case with it.Náhodné fotografie. Prešov, Slovensko, 24 června 2009. Street fashion v

Prešově. A dívka oblečená v džínách, bílé šaty, černé boty s podpatky

semiš, kožené pouzdro s ním.Losowo wybrane zdjęcia. Presov, Słowacja, 24 czerwca 2009. Street moda

Preszowskie. Dziewczyna ubrana w jeansy, białą tunikę, czarne buty z

obcasami zamszowy, skórzanym etui z nim.Tilfeldige bilder. Presov, Slovakia, 24 juni 2009. Street Fashion i

Presov. En jente kledd i jeans, en hvit tunic, svart suede sko med hæl,

lær tilfellet med den.Tilfældige fotos. Presov, Slovakiet, den 24. juni 2009. Street mode i

Presov. En pige klædt i jeans, en hvid bluse, sort ruskind sko med

hæle, læder tilfældet med det.Slumpmässiga bilder. Presov, Slovakien, den 24 juni 2009. Street mode i

Presov. En flicka klädd i jeans, en vit tunika, svart mocka skor med

klackar, läder fall med det.

@темы: случайные фото, модно, модница, мода, девчонки, девчата, девушки, девушка, Креатив, Дизайн, Девичье, street fashion, slovakia, random photos, preshov, fashion, Girl

13:59 

ekoPolis веломобиль такси в городе Прешов, Словакия

sine ira et studio
Веломобиль такси в Словакии. На фоне Русского Дома в городе Пряшев ( Прешов ). Prešov, Slovensko.

веломобиль фотоzoom photo / увеличить фотоCenník a trasy:Čas Cena v EUR
5-10 min. 1 EUR

@темы: экзотика, такси, случайные фото, словакия, путешествия, пряшев, прешов, машина, городские улицы, веломобиль, Креатив, Дизайн, Авто, slovensko, slovakia

13:13 

НЕ РЕКЛАМА! Компьютер для 3d графики и видео. Авторские фото.

sine ira et studio
Впечатлил "домашний" комп для обработки тяжелых видео файлов и работе с анимацией.Такой массив переработает за секунды то, что у меня бы ворочалось часами )))большие компьтеры' mce_tsrc=нажать и увеличить фото компьютер для обработки графики и видео

@темы: художник, мультипликация, компьютеры, компьютер, компы, комп, дизайнер, дизайн, графика, анимация, аниматор, Учеба, Увлечения, Креатив, design

17:39 

Make up from Doors fun, фото детализация Второго фильма

sine ira et studio
04:36 

Free French ABC book for children. Французская азбука. Буквы с рисунками.

sine ira et studio
Free for children. Бесплатно для детей.Восемнадцатая буква французского алфавита - R. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.Буква R - восемнадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter R - the eighteenth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latinletters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.редиска буква RСМОТРЕТЬ ВОСЕМНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: французский язык, французская азбука, флэшки, флешки, рисунок, рисунки, раскраска, подготовка к школе, картинки, картинка, для детей, бесплатно, азбуки, азбука, Креатив, Дизайн, raskraska, free, for kids, abc book

00:21 

Второй фильм Make up from Doors fun и музыка Сергея Курёхина

sine ira et studio
из неизданного - ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ Сергей Курёхин, песня называется Rock-steady, она пятая в альбоме.

Вокал представлять не надо, понятно даже ежу, кто поет ))))Макияж от Doors fun )))Предыдущие восемь серий ПЕРВОГО фильма про макияж расположены ЗДЕСЬ@темы: Girl, design, girls, lass, make up, music, photo, rock, Девичье, Дизайн, Женщины, Креатив, девушка, детский альбом, курёхин, рок, русский рок, сергей курехин

19:11 

Free French ABC book for children. Французская азбука. Буквы с картинкой.

sine ira et studio
Free for children. Бесплатно для детей.

Шестнадцатая буква французского алфавита - P. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.

Буква P - шестнадцатая буква французского алфавита.

Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )
и диакритические знаки.

The letter P - the sixteenth letter of the French
alphabet.

The French alphabet is used 26 pairs of Latin
letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.


french abc book from Alexander Bbaushkin

СМОТРЕТЬ ШЕСТНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: французский язык, французская азбука, флэшки, флешки, рисунок, рисунки, раскраска, подготовка к школе, картинки, картинка, для детей, бесплатно, азбуки, азбука, Увлечения, Портфолио, Креатив, Интересности, Дизайн, raskraska, free, for kids, abc book

12:34 

Free French ABC book with cartoons for kids. Французская азбука. Буквы с рисуночками.

sine ira et studio
Пятнадцатая буква французского алфавита - O. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.Буква O - пятнадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter O - the fifteenth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

Бабушкин рисункиСМОТРЕТЬ ПЯТНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: for kids, abc book, free, raskraska, Дети, Дизайн, Креатив, Портфолио, Учеба, азбука, азбуки, бесплатно, для детей, дошкольная подготовка, картинка, картинки, раскраска, рисунки, рисунок, флешки, флэшки, французская азбука, французский язык

12:26 

Free French ABC book with picture for kids. Французская азбука. Буквы с картинками.

sine ira et studio
Четырнадцатая буква французского алфавита - N. Есть возможность
распечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой и
изображением.Буква N - четырнадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter N - the fourteenth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

СМОТРЕТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: abc book, for kids, free, raskraska, Дети, Дизайн, Жизненное, Интересности, Креатив, Позитив, Портфолио, Радостное, Учеба, азбука, азбуки, бесплатно, для детей, дошкольная подготовка, картинка, картинки, раскраска, рисунки, рисунок, флешки, флэшки, французская азбука, французский язык

12:51 

Free French ABC book with picture. Французская азбука. Буква с картинкой.

sine ira et studio
Тринадцатая буква французского алфавита - M. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.Буква M - тринадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter M - the thirteenth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

буквы с картинкамиСМОТРЕТЬ ТРИНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: abc book, for kids, free, raskraska, Дети, Дизайн, Креатив, Портфолио, Учеба, азбука, азбуки, бесплатно, для детей, дошкольная подготовка, картинка, картинки, раскраска, рисунки, рисунок, флешки, флэшки, французская азбука, французский язык

12:49 

Free French ABC book with cartoon. Французская азбука. Рисунок с буквой.

sine ira et studio
Двенадцатая буква французского алфавита - L. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.Буква L - двенадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter L - the twelfth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

Раскраски БабушкинаСМОТРЕТЬ ДВЕНАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: abc book, for kids, free, raskraska, Дети, Дизайн, Креатив, Портфолио, Увлечения, Учеба, азбука, азбуки, бесплатно, для детей, дошкольная подготовка, картинка, картинки, раскраска, рисунки, рисунок, флешки, флэшки, французская азбука, французский язык

00:13 

Бесплатные уроки по работе с Pro Tools. Урок номер семь.

sine ira et studio
Pro Tools уроки на русском для звукорежиссеров и увлекающихся обработкой музыки.

СЕДЬМОЙ УРОК

бесплатные уроки Pro Tools на artalbum


@темы: Pro Tools, artalbum, music, odi, thcea, Дизайн, Интересности, Креатив, Музыка, Творчество, Увлечения, Учеба

23:12 

Free French ABC book with img. Французская азбука. Картинка с буквой.

sine ira et studio
Одиннадцатая буква французского алфавита - K. Есть возможностьраспечатки для последующего раскрашивания картинки с буквой иизображением.Буква K - одиннадцатая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter K - the eleventh letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

французские буквы раскраскиСМОТРЕТЬ ОДИННАДЦАТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: raskraska, Дети, Дизайн, Креатив, Портфолио, картинка, картинки, раскраска

22:10 

Free French ABC book with images. Французская азбука. Картинки с буквами.

sine ira et studio
Десятая буква французского алфавита - J. Есть возможность распечаткидля последующего раскрашивания картинки с буквой и изображением.

Буква J - десятая буква французского алфавита.

Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )
и диакритические знаки.

The letter J - the tenth letter of the French
alphabet.

The French alphabet is used 26 pairs of Latin
letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.


французская азбука Александра Бабушкина

СМОТРЕТЬ ДЕСЯТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: abc book, for kids, free, raskraska, Дети, Дизайн, Интересности, Креатив, Увлечения, бесплатно, для детей, дошкольная подготовка, картинка, картинки, раскраска, рисунки, рисунок, флешки, флэшки, французская азбука, французский язык

20:30 

Free French ABC book with images. Французская азбука. Буквы с картинками.

sine ira et studio
Девятая буква французского алфавита - I. Есть возможность распечаткидля последующего раскрашивания картинки с буквой и изображением.Буква I - девятая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter I - the ninth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

Азбуки Александра БабушкинаСМОТРЕТЬ ДЕВЯТУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: Дети, Дизайн, Креатив, Портфолио, Рисунки, Увлечения, картинки,рисунки,бесплатно,free,для детей,картинка,рисунок,французский язык,флешки,раскраска,флэшки,raskraska,for kids,abc book,дошкольная подготовка,французская азбука

19:02 

Free French ABC book with cartoons. Французская азбука. Буква с рисунком.

sine ira et studio
Восьмая буква французского алфавита - H. Есть возможность распечаткидля последующего раскрашивания картинки с буквой и изображением.Буква H - восьмая буква французского алфавита.Во французском алфавите используются 26 пар латинских букв ( строчные и прописные )

и диакритические знаки.The letter H - the eighth letter of the French

alphabet.The French alphabet is used 26 pairs of Latin

letters ( uppercase and lowercase ) and diacritic.

буквы раскраскиСМОТРЕТЬ ВОСЬМУЮ ФЛЕШКУ С ФРАНЦУЗСКОЙ АЗБУКОЙ

@темы: Дети, Дизайн, Интересности, Креатив, Наука, Позитив, Портфолио, Радостное, Рисунки, Творчество, Увлечения, Учеба, картинки,рисунки,бесплатно,free,для детей,картинка,рисунок,французский язык,флешки,раскраска,флэшки,raskraska,for kids,abc book,дошкольная подготовка,французская азбука

sine ira et studio

главная